for
FREE!
1. Úvod

CamNEXT vytvorila toto vyhlásenie o ochrane súkromných údajov za účelom demonštrovať naše záväzky k ochrane súkromia. Nasledujúce sprístupnenie našich informácií zhromažďuje a šíri praktiky pre túto webovú stránku.
Používame Vašu IP adresu na pomoc pri diagnóze problémov s naším serverom, a na spravovanie našej webovej stránky. Vaša IP adresa je použitá na zhromaždenie demografických informácií.
Naša stránka používa cookie aby sa poistila, že neuvidíte tú istú reklamu opakovane.
Náš prihlasovací formulár / formulár pre zákaznícky servis vyžaduje od užívateľov zadať kontaktné informácie (ako ich mená a e-mailové adresy). Používame kontaktné informácie užívateľov z formulárov na zasielanie informácií o našej spoločnosti a produktoch.
Táto stránka obsahuje odkazy na iné stránky. CamNEXT webová stránka nie je zodpovedná za praktiky alebo obsah takýchto webových stránok.

2. Bezpečnosť

Táto stránka má ochranné opatrenia za účelom ochrany proti škodám, zneužitiu a zmenám informácií pod našou kontrolou.

3. Kontaktovanie webovej stránky

Ak máte otázky ohľadom tohto právoplatného vyhlásenia, praktikách tejto stránky, alebo Vašich obchodných stykov s touto stránkou, môžete kontaktovať info@camnext.com