for
FREE!

1. Úvod

CamNEXT vytvořila toto vyhlásení o ochraně soukromých údajů za ůčelem demonstrovat naší závazky k ochraně soukromí. Nasledující spřístupnění našich informací shromážďuje a šíří praktiky této webové stránky.
Používáme Vaší IP adresu na pomoc při diagnóze problémů s našim serverem, a na spravování naší webové stránky. Vaše IP adresa je použita na shromáždění demografických informací.
Naše stránka používá cookie aby se pojistila, že neuvidíte tu samou reklamu opakovaně.
Náš přihlasovací formulář / formulář pro zákaznický servis, vyžaduje od uživatelů zadat kontaktní informace (jako jména a e-mailové adresy). Používáme uživatelských informací z formuláře k zasílání informací o naší společnosti / produktech.
Tato stránka obsahuje odkazy na jiné stránky. CamNEXT webová stránka není zodpovědná za praktiky nebo obsah takových webových stránek.

2. Bezpečnost

Tato stránka má ochranné opatření za účelem ochrany proti škodám, zneužití a změnám informací pod naší kontrolou.

3. Kontaktování webové stránky

Jestli máte otázky ohledom tohoto právoplatného vyhlásení, praktikách této stránky, nebo Vašich obchodních styků s touto stránkou, můžete kontaktovat info@camnext.com