for
FREE!
1. Въведение

CamNEXT изработи това обръщение, за да демонстрира сериозното си отношение към опазването неприкосновеността на личните Ви данни. Следващата информация се отнася до практиката на събирането на информация на този сайт.
Ние използваме Вашия IP-адрес, за да помогнем да диагностицираме проблемите със сървърите, както и да администрираме нашия уеб-сайт. Вашият IP-адрес се използва само за обща демографска информация.
Нешият сайт използва cookies (бисквитки), за да се избегне повторение.
Нашият уеб-сайт-формуляр изисква потребителите да предоставят информация за контакт (техните имена и имейл-адреси). Използваме тази информация, за да изпратим съобщение до потребителя за нашата компания и продукти.
Този уеб-сайт съдържа линкове (външни връзки) към други сайтове. CamNEXT-уебсайтът не е отговорен за частните практики или съдържанието на други уеб-сайтове.

2. Сигурност

Този сайт съдържа мерки за сигурност, за да предпази загубата, неправомерното използване или промяна на информация под наш контрол.

3. Контакт с уебсайта

Ако имате каквито и да са въпроси за официалния статут, интернет-практиките или Вашето участие с този уеб-сайт, можете да се свържете с нас info@camnext.com